πιτσαρία

Η πιο γρήγορη υπάλληλος πιτσαρίας

Η Breanna Gray δούλευε σε πιτσαρία για 7 χρόνια και μπορούσε να συναρμολογεί τα κουτιά της πίτσας με απίστευτη ταχύτητα.

Πιτσαρία στην Ινδία

Υπάλληλοι σε πιτσαρία στην Ινδία δίνουν μία χορευτική παράσταση για τους πελάτες. Κάποιοι από αυτούς μάλλον χορευτές θα έπρεπε να γίνουν.