πολυκατοικίες

Κατάρρευση πολυκατοικίας

Παραλίγο να θρηνήσουν θύματα στην Ρωσία, όταν μια πολυκατοικία άρχισε να καταρρέει επικίνδυνα..